Pixologic ZBrush

Pixologic ZBrush

เป็นโปรแกรมเครื่องมือประติมากรรมดิจิทัลที่รวมถึงการสร้างแบบจำลองสามมิติ / 2.5D, การสร้างพื้นผิว, การวาดภาพดิจิตอล ซึ่งใช้เทคโนโลยี “pixol” ที่เป็นจัดเก็บแสงสีวัสดุและข้อมูลความลึกสำหรับวัตถุทั้งหมดบนหน้าจอ ความแตกต่างหลักระหว่าง ZBrush กับแพ็กเกจการสร้างแบบจำลองอื่น ๆ ก็คือมีคล้ายกับการแกะสลัก

ซีบรัชใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองความละเอียดสูง เพื่อใช้ในภาพยนตร์เกมและภาพเคลื่อนไหวโดย บริษัท ต่าง ๆ จาก Industrial Light & Magic, อิเล็กทรอนิก อาตส์ ซีบรัชใช้ระดับความละเอียดแบบไดนามิกเพื่อให้นักประดิษฐ์สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแบบจำลองได้ ซีบรัชเป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับความสามารถในประติมากรรมรายละเอียดความถี่ปานกลางถึงสูงที่ถูกวาดแบบดั้งเดิมใน Bump mapping