Yoshi’s Crafted World – Nintendo Switch

Yoshi’s Crafted World – Nintendo Switch ใหม่ล่าสุด !!!! เตรียมตัวของคุณกระโดดเข้าสู่การผจญภัยใหม่ของ Yoshi ใหม่ในโลกที่ทำจากวัตถุในชีวิตประจำวันเช่นกล่องและถ้วยกระดาษ! ภายในเกมในฐานะที่เป็นโยชิคุณจะต้องกระโดดสูงขึ้นเพื่อเขมือบศัตรูและออกล่าขุมทรัพย์เพื่อค้นหาของสะสมที่แตกต่างกันทั้งหมด ในทางกลับกันสามารถเล่นด่านต่าง ๆ ได้โดยให้มุมมองใหม่ ๆ ในการสำรวจและวิธีการใหม่ ๆ ในการค้นหาไอเท็มที่ซ่อนเร้นบางส่วน! ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อ

Read more