SolidWorks

SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ 3 มิติที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยได้รับความไว้วางใจจากวิศวกรและนักออกแบบกว่า 2,500,000 ราย จาก 200,000 องค์กรทั่วโลกและมีการอัปเดตและปรับปรุงเวอร์ชันใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ ตามกระแสตอบรับจากผู้ใช้งาน จึงทำให้ SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด

-เวอร์ชั่น Standard เพิ่มความเร็วในการออกแบบ และปลดล็อกคุณประโยชน์ในด้านของการออกแบบ 3D สำหรับการแก้ไขปัญหาในด้านของการสร้างชิ้นส่วนที่รวดเร็ว, ส่วนประกอบและการ Drawing 2D ด้วยเครื่องมือเฉพาะตัวอย่างเช่น แผ่นโลหะ, งานเชื่อม, พื้นผิวและเครื่องมือเกี่ยวกับแม่พิมพ์ ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะส่งมอบการออกแบบที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้
-วอร์ชั่น Professional สร้างโดยอยู่บนพื้นฐานความสามารถของ SolidWorks Standardโดยมีการเพิ่มความสามารถทางด้านการออกแบ, การจัดการเกี่ยวกับเอกสาร, การแสดงผลเสมือนจริง, การออกกแบบโดยอัตโนมัติ, การตรวจสอบการวาด Drawing, ส่วนประกอบย่อยที่ซับซ้อนและชิ้นส่วน
-วอร์ชั่น Premium เป็นการแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบ 3D ซึ่งมีการเพิ่มความสามารถในการจำลองที่มีประสิทธิ์ภาพและความสามารถในการตรวจสอบการออกแบบ ไปจนกระทั่งถึงความสามารถของ SolidWorks Professional รวมทั้งการทำงานร่วมกัน ECAD/ MCAD การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับลวดขั้นสูงและฟังชั่นการกำหนดเส้นทาง