Rhinoceros 5

Rhinoceros 5

เป็นโปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติที่หลากหลาย และสามารถสร้างแก้ไขวิเคราะห์เอกสารแสดงภาพเคลื่อนไหวและแปลความโค้งของ NURBS พื้นผิวและของแข็งจุดเมฆและตาข่ายรูปหลายเหลี่ยม ไม่มีข้อ จำกัด ด้านความซับซ้อนระดับหรือขนาดเกินกว่าฮาร์ดแวร์ของคุณ