IBM SPSS Statistics 25

0
30

IBM SPSS Statistics 25 เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับ การจัดการข้อมูลสถิติ และงานวิจัยของคุณ

แอ็ปเปอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างกราฟและภาพประกอบที่ซับซ้อนจากสถิติและมุ่งมั่นกับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการแก้ปัญหาทางธุรกิจและการวิจัย เพื่อความสะดวกในการใช้งานนี้ SPSS มีฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ที่หลากหลายซึ่งใช้ความเจ็บปวดจากการรวบรวมข้อมูล

SPSS นำเสนอตัวเลือกในการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อดูข้อมูลและแนวโน้มที่คุณอาจไม่เคยสังเกต คุณสามารถทดสอบตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปรได้หลายร้อยแบบกับข้อมูลของคุณเพื่อดูว่าตัวเลขหรือประสิทธิภาพจะเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์ที่ต่างกันในขณะที่แอปมีคุณลักษณะขั้นสูงหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลสูงสุดจากข้อมูล